Om sociale uitsluiting van onze bewoners tegen te gaan:

  1. hebben wij een visie in onze voorziening over hoe om te gaan met armoede en sociale uitsluiting en zijn onze medewerkers en vrijwilligers hiervan op de hoogte.

  2. sensibiliseren wij het personeel en onze vrijwilligers in het opmerken van en omgaan met armoede en sociale uitsluiting.

  3. informeren en helpen wij onze bewoners zodat zij hun eigen rechten kunnen opnemen en uitoefenen.

  4. passen wij een toegankelijkheidstoets toe bij het organiseren van activiteiten.

  5. ontwikkelen wij een hulpmiddelenbeleid zodat onze bewoners maximaal kunnen participeren aan de activiteiten van het dagelijks leven.