Om de financiële toegankelijkheid voor onze bewoners te garanderen:

  1. hanteren wij dagprijzen waarin alle kosten van kwalitatieve basiszorg- en dienstverlening inbegrepen zijn.

  2. communiceren wij eerlijk, toegankelijk en transparant over dagprijzen en supplementen.

  3. houden wij bij een potentiële opname naast de zorgzwaarte ook rekening met de sociale context.

  4. zoeken we samen met minder- kapitaalkrachtige bewoners naar een realistisch betalingsplan.